Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Wiele rzeczy przeszkadza się cieszyć, znacznie więcej niż pozwala nie żałować.
— Jaś Kapela: Janusz Hrystus
Reposted byKrwawa Krwawa
5396 3fae 400
I say fever.

REM głuchym echem powiela mnie tak, że jawa pęka na pół.

5911 9d50 400
Reposted bybitstacker bitstacker

0

Z iluzji, w której tkwię zaczyna wyłaniać się rzeczywistość.
3649 addf 400
Give me your pain
Choose a new name
Close your eyes
And start again
— Empyr: New day
3951 768d 400

Kadr z  filmu The Life of David Gale. Zlepek trzech słów, który do niego dokleiłem, pochodzi z utworu Count of Casualty Patricka Wolfa.
Możemy nosić chińskie ciuchy, jeździć czeskimi autami, patrzeć w japońskie telewizory, gotować w niemieckich garnkach hiszpańskie pomidory i norweskie łososie. Co do kultury, to jednak wypadałoby mieć własną.
— Andrzej Sapkowski
Reposted bylonaq lonaq
3559 b738
Czy tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca? Zawsze zadaję to pytanie swoim ofiarom.
— Joker
0182 b9bc 400

Mam nadzieję, że pan Janusz Wiśniewski nie pogniewa się, że lekko zmodyfikowałem słowa, które znalazłem w jego książce Bikini.
Na harfach morze gra -
kłębi się rajów pożoga -
i słońce - mój wróg słońce!
wschodzi wielbiąc boga.
— Tadeusz Miciński: Lucifer.
1075 9ce9 400

The trip optimistic: the storm is come and I am following.
Na całym świecie nie ma nic bardziej zakłócającego ciszę
i spokój jak dźwięk telefonu.
— Robin Cook: Rok Interny
4760 2e67 400

Moja wersja okładki drugiego albumu Placebo.
I'm unclean, a libertine and every time you vent your spleen, I seem to lose the power of speech. Your slipping slowly from my reach, you grow me like an evergreen, you never see the lonely me at all...
— Placebo: Without You I'm Nothing
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl